Regulamin Newslettera – Unicorn  na spektrum

 

WSTĘP

Możesz zarejestrować się na  Newsletter – Unicorn  na spektrum poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.unicornmind.pl. Formularz subskrypcji znajduje się w stopce każdej podstrony. Administratorem Newslettera jest  Unicorn Mind – Agnieszka Swat z siedzibą na ul.Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz, o numerze NIP:774315152.

Poniższy regulamin dotyczy przesyłania i udostępniania różnego rodzaju treści i usług cyfrowych za pośrednictwem Newslettera, które są świadczone przez moją stronę internetową www.unicornmind.pl oraz program Mailerlite.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres kontakt@unicornmind.pl.

DEFINICJE

a) Administrator Danych Osobowych – osoba zarządzająca stroną internetową www.unicornmind.pl oraz osoba wysyłająca  Newsletter – Unicorn  na spektrum;

b) Subskrybent – osoba, która dokonuje subskrypcji Newslettera – Unicorn  na spektrum i może być przedsiębiorcą, konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta;

c) Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.unicornmind.pl;

d) Regulamin Newslettera – niniejszy regulamin Newslettera – Unicorn  na spektrum;

e) Newsletter – Unicorn  na spektrum – usługa polegająca na otrzymywaniu przez subskrybentów drogą elektroniczną wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z działalnością Agnieszki Swat, w tym informacji technicznych, nowych artykułów na blogu, produktów, usług oraz nowych funkcjonalności strony internetowej.

e) Newsletter

 • usługa polegająca na otrzymywaniu wiadomości od Administratora Danych Osobowych, zawierających najważniejsze informacje związane z jej działalnością (np. edukowanie o spektrum autyzmu i ADHD w biznesie i życiu prywatnym, poruszanie wątków psychologicznych, filozoficznych i biznesowych, odpowiedzi na listy innych przedsiębiorców i rozwiązywanie ich problemów, a także informacje handlowe dotyczące promocji, nowych artykułów na blogu, produktów i usług, organizowanych wydarzeniach itp. związanych z serwisem Unicornmind.pl). Wiadomości będą służyć marketingowi bezpośredniemu;

f) Formularz subskrypcji – formularz do zapisu na Newsletter – Unicorn  na spektrum, który jest dostępny na stronie internetowej www.unicornmind.pl w stopce strony.

g) Subskrypcja Newslettera to wyrażenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę na zawarcie Umowy z Administratorem.

h) Umowa to porozumienie zawierane na odległość dotyczące dostarczenia na Twoją rzecz treści cyfrowych, w tym informacji i elementów przesyłanych w trakcie subskrypcji Newslettera – Unicorn  na spektrum.

i) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych to porozumienie zawierane pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym, w którym Administrator powierza podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu.

j) Formularz reklamacyjny umożliwia złożenie reklamacji.

k) Treść cyfrowa to dane i elementy przesyłane w postaci cyfrowej.

l) Usługa cyfrowa to usługa umożliwiająca Użytkownikowi wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej, oraz umożliwiająca wspólne korzystanie z danych przesłanych lub wytworzonych przez konsumenta lub innych użytkowników usługi lub innych form interakcji przy pomocy takich danych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z Newslettera – Unicorn  na spektrum I WARUNKI TECHNICZNE

 1. Jeśli chcesz korzystać z subskrypcji mojego Newslettera – Unicorn  na spektrum, musisz działać zgodnie nie tylko z obowiązującym prawem, ale również z zasadami dobrego zachowania społecznego.
 2. Wszystkie Twoje działania związane z subskrypcją mojego Newslettera muszą uwzględniać szacunek dla praw osób trzecich, w szczególności dla innych Użytkowników.
 3. Subskrypcja Newsletter – Unicorn  na spektrum jest możliwa tylko zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
 4. Moim celem jest dzielenie się z Tobą moją wiedzą na temat technicznej strony prowadzenia biznesu i tworzenie zaufanej społeczności. Dlatego, przy rejestracji za pomocą formularza, musisz podać prawdziwe dane.
 5. Ty i każda inna osoba mająca dostęp do Newslettera – Unicorn  na spektrum musisz powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przesyłania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, treści i baz udostępnionych w ramach Newslettera, z wyjątkiem dozwolonego użytku.
 6. Aby właściwie korzystać z mojego Newsletter – Unicorn  na spektrum, musisz spełnić następujące wymagania techniczne:
 • urządzenie z procesorem o mocy min. 200MHz i 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią internetową (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wyświetlanie plików hipertekstowych (HTML), takie jak: Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 • standardowy pakiet biurowy, np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office,
 • standardowa przeglądarka plików w formacie PDF, np. Adobe Reader,
 • standardowy odtwarzacz plików wideo, np. Windows Media Player,
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 1. Możesz także przeglądać mój Newsletter – Unicorn  na spektrum na innych przeglądarkach internetowych, jednak jako administrator nie gwarantuję, że będzie on działać bez błędów i zgodnie z założeniami.

Warunki dołączenia do Newslettera – Unicorn  na spektrum

 1. Aby dołączyć do Newsletter – Unicorn  na spektrum, musisz wybrać interesującą Cię ścieżkę zapisu z konkretnym Lead Magnetem i wypełnić Formularz zapisu do Newslettera dostępny na mojej stronie internetowej. W formularzu musisz podać swoje imię oraz adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin Newslettera.
 2. Zgoda na subskrypcję Newslettera – Unicorn  na spektrum oznacza zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez środki komunikacji elektronicznej. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.
 3. Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość Double opt-in w celu potwierdzenia swojego adresu e-mail oraz zawarcia umowy. Po kliknięciu przycisku w tej wiadomości, umowa między nami zostanie zawarta, a Ty zostaniesz częścią Unicornowej Społeczności.
 4. Jako subskrybent Newslettera – Unicorn  na spektrum masz prawo korzystać z subskrybowanych treści tylko na własny użytek i nie możesz ich udostępniać innym osobom ani dokonywać odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Nie możesz również trwale lub czasowo zwielokrotniać subskrybowanych treści, wprowadzać w nich modyfikacji ani rozpowszechniać ich, ani odpłatnie, ani nieodpłatnie.
 6. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera – Unicorn  na spektrum, klikając aktywny link „Wypisz mnie” w stopce każdej wysłanej wiadomości lub wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie się.

Przepisy na złożenie zamówienia, czyli rejestracji do Newslettera – Unicorn  na spektrum w zamian za opłatę.

 1. Jeśli nie chcesz zapłacić danymi osobowymi (imię i adres e-mail) za treści cyfrowe, możesz zdecydować się na zakup Lead Magnetów w zamian za opłatę.
 2. Możesz złożyć Zamówienie poprzez wysłanie e-maila na adres: newsletter@unicornmind.pl w celu nabycia Materiałów za określoną cenę.
 3. Aby dokonać Zamówienia, należy podać swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail. Przedsiębiorcy powinni również podać nazwę firmy i numer NIP.
 4. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz regulamin sprzedaży oraz rachunek do zapłaty.
 5. Po dokonaniu opłaty, Materiały zostaną niezwłocznie przesłane na podany adres e-mail.

REKLAMACJE W SPRAWIE SUBSKRYPCJI Newslettera – Unicorn  na spektrum

 1. Jeśli masz zastrzeżenia co do mojego wykonania subskrypcji Newslettera – Unicorn  na spektrum zgodnie z moimi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Wystarczy, że powiadomisz mnie o swoich obawach, a ja przeanalizuję Twoje zgłoszenie i podejmę odpowiednie kroki.
 2. Reklamację możesz przesłać do mnie listem na adres Unicorn Mind – Agnieszka Swat, ul. Gdańska 89/1, 85-022, Bydgoszcz, lub drogą elektroniczną na adres newsletter@unicornmind.pl.
 3. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, proszę, aby Twoje zgłoszenie zawierało Twoje dane (imię i adres e-mail), opis Twoich zastrzeżeń (np. problemy z odczytaniem Newslettera) oraz proponowany sposób załatwienia sprawy.
 4. Jeśli pominiesz którąkolwiek z tych informacji, poproszę Cię o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji.
 5. Zobowiązuję się do odpowiedzi na każdą reklamację w ciągu 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane wyłącznie na adres e-mail, chyba że poprosisz o odpowiedź pocztą tradycyjną.
 6. Jeśli nie odpowiem na Twoją reklamację w ciągu 14 dni, uznaję ją za zasadną.
 7. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw konsumenckich, możesz odwiedzić stronę Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Newsletter – Unicorn  na spektrum zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności dostępnej na mojej Platformie internetowej. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę zapoznać się z tym dokumentem.
 2. Polityka Plików Cookies, w której zawarte są zasady wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii, jest dostępna na mojej Platformie internetowej. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę zapoznać się z tym dokumentem.

Postanowienia końcowe

 1. Informuję że mogą wystąpić okresowe ograniczenia w korzystaniu z subskrypcji Newslettera – Unicorn  na spektrum pod adresem www.unicornmind.pl z powodu problemów technicznych, prac konserwacyjnych lub zmian w funkcjonalności. Będę jednak starać się, aby takie przerwy trwały jak najkrócej.
 2. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera z ważnych powodów, takich jak zmiany w przepisach prawa, w formach płatności lub dostawy, lub zmiany technologii wykorzystywanej do świadczenia usługi subskrypcji. O każdej zmianie będę informować subskrybentów z odpowiednim wyprzedzeniem, a w przypadku nieakceptowania nowych treści Regulaminu subskrypcja może zostać zakończona.
 3. Zastrzegam sobie także prawo do wprowadzania zmian estetycznych lub porządkowych, które nie stanowią zmiany w warunkach zawieranych umów.
 4. Zapewniam, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez subskrybentów przed wprowadzeniem tych zmian.
 5. W razie sporów pomiędzy mną a subskrybentami, będę dążyć do ich rozwiązania w sposób polubowny lub przy udziale mediatora. Subskrybenci mogą także skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów.
 • Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Scroll to Top